הדרכת צוות חירום

צוות חירום הוא צוות הכולל עובדים ו/או מנהלים שהוגדרו על ידי המפעל / ארגון לתת מענה ראשוני בעת אירוע חירום עד להגעת הכוחות המקצועיים לאתר (מד"א ומכבי האש).
היא נועדה להקנות ניסיון עבודה ויכולת התמודדות עם מצבי אש ועשן, מתן עזרה ראשונה, אירועי חומרים מסוכנים. אירוע חירום יכול להיות: שריפה, פציעה, רעידת אדמה ועוד.
הקמת צוות חירום מעוגן בתקנות אך מעבר לכך, הקמת הצוות מקנה תחושת בטחון בארגון.

הקמת צוות חירום כולל:
1. אפיון האתר ודרישות השטח.
2. הדרכות והקניית יכולות לצוות הממונה.
3. רכישת הציוד המתאים וביצוע תרגול של התרחישים השונים.

ההדרכה תכלול:
1. סוגי שריפות ושיטות הכיבוי לכל סוג.
2. סכנות אפשריות ודגשים בכיבוי שריפות נוזלים דליקים.
3. תירגול פריסת זרנוקים, שילוב מזנקים שונים ומחברים.
4. התמודדות עם חומרים מסוכנים (אם קיים במפעל / ארגון).
5. מתן עזרה ראשונה.

חברת 'קו בטיחות' מדריכה במפעל / ארגון או כל מקום אחר שיקבע על ידי הלקוח, הדרכה כוללת חומר עיוני וסימולציות מעשיות.
לשאלות נוספות מוזמנים לפנות לנציגינו, טלפון 03-6205288

 

קורסים והדרכות בתחומים:

lulaa-Small כיבוי אש תכנון והכנת תכניות להטמעת מערכות          כיבוי אש ומגוון  מערכי בטיחות בהתאם לתקנות          הנדרשות בעסק ועפ"י דרישות הכבאות.
lulaa-Small רישוי עסקים יעוץ,טיפול והכוונה בתחום הבטיחות      למטרות רישוי עסקים.
lulaa-Small הכנת תכניות לאירועים המוניים עפ"י דרישות          התקן הישראלי.
lulaa-Small מתן חוות דעת מומחה מקצועית בבטיחות
    בעבודה לבתי משפט וביטוח לאומי.

lulaa-Small ניהול בוררויות העוסקות במחלוקות מקצועיות           הנוגעות לבטיחות ואישורן בבית משפט.

חברת "קו בטיחות- ייעוץ והנדסת בטיחות בע"מ", עוסקת במתן פתרונות בתחום הבטיחות בעבודה. אנו מומחים בהחדרת קו בטיחות, בהתאמה לארגונים שונים במשק: בנייה, היי-טק, תעשייה, מוסדות חינוך וגופים ממשלתיים וציבוריים.  צוות החברה עבר ועובר השתלמויות והכשרות רבות ומתמחה במגוון רחב של נושאים ותחומים הקשורים לבטיחות בכלל ובטיחות בעבודה בפרט, באיכות סביבה תעשייתית, בעבודה מול רשויות, בהדרכת בטיחות ועוד.

משרדנו ברח' שלם 3 (בית זילברמינץ) רמת גן
טלפון: 03-6205288
פקס: 050-8975492