מבדקים במוסדות חינוך

חדש!!!Document-page-001 (5)

המודעות לשיפור רמת הבטיחות בסביבת לימודים ובמסדות חינוך (בתי ספר, גני ילדים וקייטנות) עולה בשנים האחרונות וזאת בהתאם לדרישות משרד החינוך. מתוך כך במרכז השלטון המקומי וגופים כמו ויצ"ו ונעמ"ת, החלו לערוך מבדקי בטיחות שנתיים במוסדות החינוך שבתחום אחריותם וזאת ע"י מנהל הבטיחות – במטרה לשפר את הבטיחות. במהלך הביקורת ייבדקו מגוון רחב של נושאים הקשורים לשלומם ובטיחותם של הילדים החל מהחצר, מתקנים, צמחייה, גדרות ובהמשך דלתות, חלונות, תאורה, חשמל, בטיחות אש, בטיחות במטבח וכדומה ותבחן ההתאמה של המוסד החינוכי לדרישות הבטיחות, כפי שמופיעות בחוזר מנכ"ל מטעם משרד החינוך אשר מתעדכן מעת לעתבדרישות הבטיחות.

חברת "קו בטיחות" מטפלת בנושאים:

  1. ליווי בנושאי בטיחות בהתאם לדרישות משרד החינוך, הדרכות מקצועיות לסגל ההוראה, הגננות, לעובדי הביטחון למיניהם ולאבות הבית.
  2. אישורים למוסדות חינוך בנושאי בטיחות – מוכרים על ידי משרד החינוך.
  3. עריכת תיקי שטח למוסדות חינוך.
  4. ליווי מקצועי בתכנון מוסדות חינוך מהיבטי הבטיחות.
  5. הדרכות והכשרות למטפלות, גננות.
  6. ליווי מעונות יום אשר מפוקחים על ידי משרד התמ"ת.
  7. כנסים בנושא הבטיחות במערכות החינוך ומלווה חברות וארגונים בביקורות בטיחות לעריכת קייטנות.
  8. ביצוע תחקירי תאונות לצורך הפקת לקחים.
  9. ייעוץ בטיחות אש לבתי ספר / גני ילדים בשלבי הקמה.

חברת "קו בטיחות" בעלת נסיון רב בביצוע מבדקים במוסדות חינוך, כשבסיום כל מבדק תעביר למוסד החינוכי, דו"ח ליקויים וחומרתם עם אפיון רמת דחיפות הטיפול, ולאחר שהליקויים טופלו תנפיק אישור בטיחות למוסד.

 

 

 

קורסים והדרכות בתחומים:

lulaa-Small כיבוי אש תכנון והכנת תכניות להטמעת מערכות          כיבוי אש ומגוון  מערכי בטיחות בהתאם לתקנות          הנדרשות בעסק ועפ"י דרישות הכבאות.
lulaa-Small רישוי עסקים יעוץ,טיפול והכוונה בתחום הבטיחות      למטרות רישוי עסקים.
lulaa-Small הכנת תכניות לאירועים המוניים עפ"י דרישות          התקן הישראלי.
lulaa-Small מתן חוות דעת מומחה מקצועית בבטיחות
    בעבודה לבתי משפט וביטוח לאומי.

lulaa-Small ניהול בוררויות העוסקות במחלוקות מקצועיות           הנוגעות לבטיחות ואישורן בבית משפט.

חברת "קו בטיחות- ייעוץ והנדסת בטיחות בע"מ", עוסקת במתן פתרונות בתחום הבטיחות בעבודה. אנו מומחים בהחדרת קו בטיחות, בהתאמה לארגונים שונים במשק: בנייה, היי-טק, תעשייה, מוסדות חינוך וגופים ממשלתיים וציבוריים.  צוות החברה עבר ועובר השתלמויות והכשרות רבות ומתמחה במגוון רחב של נושאים ותחומים הקשורים לבטיחות בכלל ובטיחות בעבודה בפרט, באיכות סביבה תעשייתית, בעבודה מול רשויות, בהדרכת בטיחות ועוד.

משרדנו ברח' שלם 3 (בית זילברמינץ) רמת גן
טלפון: 03-6205288
פקס: 050-8975492