קורס נאמני בטיחות בתעשייה ולחברות בנייה

חברת "קו בטיחות" מקיימת קורסי נאמני בטיחות, קורס זה נועד להכשיר עובדים מיומנים מתוך הצוות לשמש כנאמני בטיחות וזאת באמצעות המוסד לבטיחות ולגיהות או כל מוסד אחר שאישר מפקח עבודה ראשי. מסיימי הקורס יקבלו תעודת נאמן בטיחות.
תפקידי הנאמנים לבנות מערך בטיחות בארגון (פיקוח, ארגון וביצוע תכניות ונהלי בטיחות), איתור מפגעים, לדווח על בעיות שיכולות להיות או שקיימות בשטח, למנוע ולהפחית סיכונים במקום העבודה ולהציע פתרונות מתאימים. נאמן בטיחות ממלא תפקיד בעל אחריות רבה ועשוי לחסוך מקרי פציעה, מוות ונזקים כלכליים. נאמן בטיחות מהווה מעין 'עיניי' ועדת הבטיחות: עליהם להדריך את העובדים בכל נושאי הבטיחות והגהות.
לכל נאמן בטיחות יש חובות וסמכויות. עליו לבדוק את תנאי הבטיחות במקום העבודה ולפעול לשיפור התנאים. עליו להדריך את העובדים בכל הקשור לשיפור הבטיחות והגהות, להודיע בכתב על הליקויים בבטיחות לבעל המפעל – עם העתק למפקח עבודה ראשי -ולהתלוות למפקח העבודה בעת ביקורו במפעל. יתר על כן, לנאמן הבטיחות יש סמכות לעיין בכל פנקס, בכל דו"ח או בכל מסמך אחר הקשור לתחום הבטיחות והגהות.

הלומדים בקורס של חברת "קו בטיחות" לומדים בין היתר להכיר את ועדת הבטיחות ופעולותיה, סיכוני חשמל, הנדסת אנוש, סקר סיכונים ומפגעים, אמצעים למניעת נפילה מגובה, משטחי עבודה, מניעה וכיבוי שריפות, עקרונות אביזרי וכלי הרמה ושינוע, עקרונות הגנת מכונות ושימוש בכלי יד ועוד.

חברת "קו בטיחות" מאושרת על ידי מפקח עבודה ראשי להכשיר נאמני בטיחות, מסיימי הקורס מקבלים תעודת הסמכה.
צרו קשר עם נציגינו לקבלת מידע נוסף.

קורסים והדרכות בתחומים:

lulaa-Small כיבוי אש תכנון והכנת תכניות להטמעת מערכות          כיבוי אש ומגוון  מערכי בטיחות בהתאם לתקנות          הנדרשות בעסק ועפ"י דרישות הכבאות.
lulaa-Small רישוי עסקים יעוץ,טיפול והכוונה בתחום הבטיחות      למטרות רישוי עסקים.
lulaa-Small הכנת תכניות לאירועים המוניים עפ"י דרישות          התקן הישראלי.
lulaa-Small מתן חוות דעת מומחה מקצועית בבטיחות
    בעבודה לבתי משפט וביטוח לאומי.

lulaa-Small ניהול בוררויות העוסקות במחלוקות מקצועיות           הנוגעות לבטיחות ואישורן בבית משפט.

חברת "קו בטיחות- ייעוץ והנדסת בטיחות בע"מ", עוסקת במתן פתרונות בתחום הבטיחות בעבודה. אנו מומחים בהחדרת קו בטיחות, בהתאמה לארגונים שונים במשק: בנייה, היי-טק, תעשייה, מוסדות חינוך וגופים ממשלתיים וציבוריים.  צוות החברה עבר ועובר השתלמויות והכשרות רבות ומתמחה במגוון רחב של נושאים ותחומים הקשורים לבטיחות בכלל ובטיחות בעבודה בפרט, באיכות סביבה תעשייתית, בעבודה מול רשויות, בהדרכת בטיחות ועוד.

משרדנו ברח' שלם 3 (בית זילברמינץ) רמת גן
טלפון: 03-6205288
פקס: 050-8975492