קורס עוזר בטיחות באתר בניה

סעיף 25 ב (א) לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 1954 (להלן החוק) מטיל על מבצע בנייה חובת מינוי עוזר בטיחות אשר מוגדר בסעיף 25 א לחוק ותפקידו לסייע למנהל עבודה באתר בנייה, כהגדרתו בסעיף 25 א.

החל מחודש יולי 2019 התקנה החדשה תיכנס לתוקפה וחלה חובת העסקת עוזר בטיחות בכל אתר בנייה. הסמכה זו נועדה להכשיר עובדים בענף הבנייה לשמש כעוזרי בטיחות ובכך לסייע למנהלי העבודה למנוע תאונות באתרי הבנייה. ההכשרה בכפוף לאישור מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית. חברת 'קו בטיחות – יעוץ והנדסת בטיחות בע"מ' הינה מאושרת הסמכה לקיום קורס עוזר בטיחות באתרי בנייה אישור הסמכה עוזר בנייה
לשאלות נוספות יש לפנות למשרד החברה: 03-6205288

דרישות קבלה: בעלי ניסיון תעסוקתי מוכח של שנתיים לפחות בביצוע עבודות בנייה או עבודות בנייה הנדסית – לשם כך יש להציג הצהרת מעסיקים.

מי צריך למנות עוזר בטיחות בבניה?

החוק מחייב כל מבצע בנייה באתר בנייה שמתבצעת בו עבודות בניה של מבנה שגובהו מעל 7 מטרים ושטחו מעל 1000 מטרים מרובעים או באתרים מסוימים שמתבצעות בהם עבודות בניה הנדסיות, למנות עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה בשמירה על ענייני הבטיחות באתר הבנייה.

מיהו עוזר הבטיחות ומהי ההכשרה הנדרשת?
עוזר הבטיחות הינו עובד בניה, הפועל מכוח סמכותו של מנהל העבודה, והוא מסייע למנהל העבודה להבטיח את הבטיחות בעבודות בניה ובעבודות בניה הנדסית.
סעיף 25 ג (3) לחוק קובע, כי על עוזר בטיחות לסיים הכשרה ייעודית לפי תכנית שקבע מפקח עבודה ראשי ובמוסד לימודים שהכיר בו מפקח עבודה ראשי.
תנאי קבלה 
  • בגיר (גיל 18 – נדרש צילום ת. זהות).
  • בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בביצוע עבודות בניה או עבודות בניה הנדסית. לשם כך, יציג המועמד בפני גוף המקיים את ההכשרה הצהרת מעסיק/ים המאשרת העסקת המועמד בביצוע עבודות בניה או עבודות בניה הנדסית. הצהרת המעסיק תכלול לוגו חברה, חתימה וחותמת של המעסיק, הפרויקט שבמסגרתו הועסק המועמד, מהות העבודות שביצע,  משך ההעסקה בכל פרוייקט, פרטי האתר בו בוצעה העבודה.

מי ממנה את עוזר הבטיחות והיכן המינוי מתועד?
מבצע הבניה ימנה את עוזר הבטיחות. מינויו של עוזר הבטיחות יירשם באופן מיידי בפנקס הכללי וכל עוד לא נרשם המינוי בפנקס הכללי – המינוי לא ייכנס לתוקף.

קורסים והדרכות בתחומים:

lulaa-Small כיבוי אש תכנון והכנת תכניות להטמעת מערכות          כיבוי אש ומגוון  מערכי בטיחות בהתאם לתקנות          הנדרשות בעסק ועפ"י דרישות הכבאות.
lulaa-Small רישוי עסקים יעוץ,טיפול והכוונה בתחום הבטיחות      למטרות רישוי עסקים.
lulaa-Small הכנת תכניות לאירועים המוניים עפ"י דרישות          התקן הישראלי.
lulaa-Small מתן חוות דעת מומחה מקצועית בבטיחות
    בעבודה לבתי משפט וביטוח לאומי.

lulaa-Small ניהול בוררויות העוסקות במחלוקות מקצועיות           הנוגעות לבטיחות ואישורן בבית משפט.

חברת "קו בטיחות- ייעוץ והנדסת בטיחות בע"מ", עוסקת במתן פתרונות בתחום הבטיחות בעבודה. אנו מומחים בהחדרת קו בטיחות, בהתאמה לארגונים שונים במשק: בנייה, היי-טק, תעשייה, מוסדות חינוך וגופים ממשלתיים וציבוריים.  צוות החברה עבר ועובר השתלמויות והכשרות רבות ומתמחה במגוון רחב של נושאים ותחומים הקשורים לבטיחות בכלל ובטיחות בעבודה בפרט, באיכות סביבה תעשייתית, בעבודה מול רשויות, בהדרכת בטיחות ועוד.

משרדנו ברח' שלם 3 (בית זילברמינץ) רמת גן
טלפון: 03-6205288
פקס: 050-8975492