בטיחות באש

לכל בנין (חדש או קיים), כנדרש בתקנה 11 א', המיועד לכל שימוש שהוא (מסחר, מגורים, תעשייה וכו') נדרש להגיש תכנית בטיחות אש לשירותי כבאות והצלה, אשר תכלול תכנון מערכי בטיחות אש  התכנית כוללת מרכיבים של יציאות, חשמל ותאורה, מרחקי מילוט, עשן, מיזוג אויר, מערכות גילוי וכיבוי, מטפים, עמדות כיבוי וכדומה. כל זאת תוך כדי שמירה קפדנית על בטיחות באש.

התכנון מבוצע על פי דרישות חוק התכנון והבנייה ודרישות של שירותי כבאות והצלה ובתאום עם שירותי כבאות והצלה.  בסיום הפרויקט אחראית החברה להמציא את האישורים רלוונטיים, הנדרשים משירותי כבאות והצלה.

תכנית בטיחות אם, מבוצעת על ידי יועץ בטיחות וכוללת מגוון רחב של אמצעים, כגון: מרכיבי דרך גישה ורחבת הערכות לרכב כיבוי והצלה, תיאור השימוש בקומה ותפוסה של כל קומה, דרכי מוצא מן הבניין, חלוקת הבניין לאגפי אש, עמידות של חלקי הבניין השונים ומרכיביו, סידורי שליטה בעשן מחלקי הבניין השונים, מיקום ציוד כיבוי אש, שלטי הכוונה בדרך המוצא ותאורת חירום, מיקום לוח חשמל ומערכות חירום ועוד.

חברת "קו בטיחות" מספקת ייעוץ מקצועי על ידי מומחים ויועצים בעלי ניסיון רב בתחום בנושאי כיבוי אש ובטיחות.

השירותים החברה כוללים:

1. ייעוץ בטיחות והכנת תכנית בטיחות אש לאישור כיבוי אש ולרישוי עסקים.

2. ביצוע סקרי סיכונים בבטיחות והערכתם בהתאם לדרישות החוק ודיני הכבאות כתיבת נהלי חירום.

3. זיהוי וניהול סיכונים למפעלי תעשייה ולמוסדות לפני העתקתם ו/או הרחבתם.

4. הכנת המפעל להתארגנות למצבי חירום וביצוע תרגולות לצוותי החירום-תכנון מערכי כיבוי אש.

5. תוכניות חזרה לשגרה מאירועי  חירום.

6. הכנת תיק שטח ו/או מפעל בהתאם לדרישות כיבוי אש ,פיקוד העורף, משרד לאיכות הסביבה וכו'.

7. הדרכת עובדים וביצוע תרגילי כיבוי אש, הימלטות ופינוי.

8. הכנת מפרטים, כתבי כמויות וריכוז הצעות מחיר מקבלנים, ליווי ופיקוח.

9. חברת 'קו בטיחות' מקיימת אחר הנחיות הרשות הארצית לכבאות והצלה למתן הכרה במרכזי הדרכה אזרחיים לביצוע הכשרות לתפקידים (2016)

קורסים והדרכות בתחומים:

lulaa-Small כיבוי אש תכנון והכנת תכניות להטמעת מערכות          כיבוי אש ומגוון  מערכי בטיחות בהתאם לתקנות          הנדרשות בעסק ועפ"י דרישות הכבאות.
lulaa-Small רישוי עסקים יעוץ,טיפול והכוונה בתחום הבטיחות      למטרות רישוי עסקים.
lulaa-Small הכנת תכניות לאירועים המוניים עפ"י דרישות          התקן הישראלי.
lulaa-Small מתן חוות דעת מומחה מקצועית בבטיחות
    בעבודה לבתי משפט וביטוח לאומי.

lulaa-Small ניהול בוררויות העוסקות במחלוקות מקצועיות           הנוגעות לבטיחות ואישורן בבית משפט.

חברת "קו בטיחות- ייעוץ והנדסת בטיחות בע"מ", עוסקת במתן פתרונות בתחום הבטיחות בעבודה. אנו מומחים בהחדרת קו בטיחות, בהתאמה לארגונים שונים במשק: בנייה, היי-טק, תעשייה, מוסדות חינוך וגופים ממשלתיים וציבוריים.  צוות החברה עבר ועובר השתלמויות והכשרות רבות ומתמחה במגוון רחב של נושאים ותחומים הקשורים לבטיחות בכלל ובטיחות בעבודה בפרט, באיכות סביבה תעשייתית, בעבודה מול רשויות, בהדרכת בטיחות ועוד.

משרדנו ברח' שלם 3 (בית זילברמינץ) רמת גן
טלפון: 03-6205288
פקס: 050-8975492