ניהול מערך הבטיחות

וועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) שיזם משרד התמ"ת
ונקבעה שיטה פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה. חשיבות התקנות בכך שהן מתוות דרישות לניהול שיטתי ומסודר בכל נושאי הבטיחות והבריאות במקומות העבודה השונים ושיביאו להפחתת הסיכונים ולקיום דרישות הבטיחות.

ההנחיות לכתיבת תוכנית לניהול בטיחות כוללות:
א. תיאור מקום העבודה
ב. מדיניות הבטיחות והבריאות
ג. תיאור מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתית
ד. ניהול הסיכונים במקום העבודה
ה. הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית
ו. בדיקות תקופתיות לציוד וחומרים
ז. בדיקות רפואיות תעסוקתיות לעובדים
ח. קביעת וחידוש היתרים ואישורים
ט. פעולות ומשימות שונות לקידום הבטיחות
י. רשימת הוראות ונהלי הבטיחות והבריאות

תוכנית הבטיחות הינו הליך של ניהול הסיכונים, המבליט את הסיכונים החמורים לעומת הסיכונים הקבילים.
לכתיבת תכנית לניהול הבטיחות נדרש ידע מקצועי ומעמיק, חברת 'קו בטיחות' בונה תוכנית בטיחות לחברות על פי התקנה החדשה,
בנוסף מקיימת אחר כתיבת נהלים והכנה למעבר הארגון לתקן 18001 OHSAS  תקני נהלי איכות ISO 9001-2015 איכות סביבה ISO 14001:2004

קורסים והדרכות בתחומים:

lulaa-Small כיבוי אש תכנון והכנת תכניות להטמעת מערכות          כיבוי אש ומגוון  מערכי בטיחות בהתאם לתקנות          הנדרשות בעסק ועפ"י דרישות הכבאות.
lulaa-Small רישוי עסקים יעוץ,טיפול והכוונה בתחום הבטיחות      למטרות רישוי עסקים.
lulaa-Small הכנת תכניות לאירועים המוניים עפ"י דרישות          התקן הישראלי.
lulaa-Small מתן חוות דעת מומחה מקצועית בבטיחות
    בעבודה לבתי משפט וביטוח לאומי.

lulaa-Small ניהול בוררויות העוסקות במחלוקות מקצועיות           הנוגעות לבטיחות ואישורן בבית משפט.

חברת "קו בטיחות- ייעוץ והנדסת בטיחות בע"מ", עוסקת במתן פתרונות בתחום הבטיחות בעבודה. אנו מומחים בהחדרת קו בטיחות, בהתאמה לארגונים שונים במשק: בנייה, היי-טק, תעשייה, מוסדות חינוך וגופים ממשלתיים וציבוריים.  צוות החברה עבר ועובר השתלמויות והכשרות רבות ומתמחה במגוון רחב של נושאים ותחומים הקשורים לבטיחות בכלל ובטיחות בעבודה בפרט, באיכות סביבה תעשייתית, בעבודה מול רשויות, בהדרכת בטיחות ועוד.

משרדנו ברח' שלם 3 (בית זילברמינץ) רמת גן
טלפון: 03-6205288
פקס: 050-8975492