שרותי בטיחות וייעוץ

1. ביצוע סקרי סיכונים והערכתם בהתאם לדרישות מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

2. ביצוע סקרי מפגעים והערכתם, הכולל ייעוץ והכוונה לתיקונם.

3. ייעוץ בטיחות והכנת תכנית לניהול הבטיחות עפ"י דרישות מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

4. ניהול סיכונים למפעלי תעשייה ולמוסדות לפני העתקתם ו/או הרחבתם.

5. נהלי בטיחות וקביעת מרחקי הפרדה (חומ"ס, אש).

6. שרותי לווי ממונה בטיחות חיצוניים עפ"י טבלת קביעת שעות של מפע"ר.

7. ברור נסיבות תאונה, אירועי בטיחות והגשת חוות דעת מומחה, מקצועית לבתי משפט או להנהלה.

8. כתיבת נהלי בטיחות בהתאמה לארגון.

9. הקמה, ייעוץ ולווי ועדת בטיחות ארגונית.

10. הכנת המפעל להתארגנות למצבי חירום וביצוע תרגולות לצוותי החירום.

11. ניתוח סיכונים במכונות ובתהליכים ומתן פתרונות למיגון מכונות.

12. ייעוץ ופיקוח באתרי בנייה (סיוע למנהל עבודה באתר).

קורסים והדרכות בתחומים:

lulaa-Small כיבוי אש תכנון והכנת תכניות להטמעת מערכות          כיבוי אש ומגוון  מערכי בטיחות בהתאם לתקנות          הנדרשות בעסק ועפ"י דרישות הכבאות.
lulaa-Small רישוי עסקים יעוץ,טיפול והכוונה בתחום הבטיחות      למטרות רישוי עסקים.
lulaa-Small הכנת תכניות לאירועים המוניים עפ"י דרישות          התקן הישראלי.
lulaa-Small מתן חוות דעת מומחה מקצועית בבטיחות
    בעבודה לבתי משפט וביטוח לאומי.

lulaa-Small ניהול בוררויות העוסקות במחלוקות מקצועיות           הנוגעות לבטיחות ואישורן בבית משפט.

חברת "קו בטיחות- ייעוץ והנדסת בטיחות בע"מ", עוסקת במתן פתרונות בתחום הבטיחות בעבודה. אנו מומחים בהחדרת קו בטיחות, בהתאמה לארגונים שונים במשק: בנייה, היי-טק, תעשייה, מוסדות חינוך וגופים ממשלתיים וציבוריים.  צוות החברה עבר ועובר השתלמויות והכשרות רבות ומתמחה במגוון רחב של נושאים ותחומים הקשורים לבטיחות בכלל ובטיחות בעבודה בפרט, באיכות סביבה תעשייתית, בעבודה מול רשויות, בהדרכת בטיחות ועוד.

משרדנו ברח' שלם 3 (בית זילברמינץ) רמת גן
טלפון: 03-6205288
פקס: 050-8975492