תיק שטח / תיק מפעיל

תיק שטח הנו אוגדן הנדרש על ידי שירותי כבאות והצלה, הכולל בתוכו את המערך הארגוני ובטיחותי לניהול אירוע שריפה, בשגרה ובחירום.
תיק השטח כולל בתוכו נתונים המאפשרים התארגנות מהירה של צוות החירום המקומי וכן הכנה נאותה של כוחות כיבוי והצלה שמוזנקים לאירוע.
חברת "קו בטיחות" בונה תיק שטח בהתאם לדרישות הרשויות ואחראית לאישור תיק השטח ברשויות.
תיק השטח יאושר על ידי הרשות המקומית ושירותי הכבאות וההצלה

תיק שטח כולל:

1. רקע כללי על הארגון, ונתונים כללים.

2. פירוט כלל שטחי האתר (מבנה, חצרות), דרכי גישה.

3. טבלאות של צוותי חירום.

4. מערכות התראה וכיבוי – עמדות כיבוי, ספרינקלרים, מערכת גילוי אש ועשן וכדומה.

5. פירוט של גורמי סיכון.

6. תכניות בטיחות אש.

7. נוהלי חירום ושגרה רלוונטיים.

תיק מפעל מתייחס למי שנדרש עפ"י חוק חומרים מסוכנים בכמויות העולות על הכמויות המצוינות בחוק החומרים המסוכנים בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים)
התשכ"ג 1993 בסעיף 4.(א) "בעל מפעל מסוכן יכין ויחזיק תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו והעלולות להוות סכנה לבני אדם
ולסביבה (להלן – תיק מפעל)". תיק המפעל יאושר על ידי הרשות המקומית, שירותי הכבאות וההצלה, המשרד להגנה על הסביבה ופיקוד העורף.

תוכנית מפעל כוללת את כל פרטי תיק השטח ומוסיפה על כך:

1. אמצעי מיגון בפני תקלות בייצור.

2. אמצעי בטיחות בתחום המפעל.

3. מערכות כיבוי אש.

4. היערכות לטיפול בחירום

5. נוהל החירום.

6. צוותי חירום מפעלי – רשימה שמית של אנשי צוות החירום המפעלי ודרכי התקשורת במפעל ומחוצה לו.

7. האמצעים העומדים לרשות צוות החירום המפעלי לטיפול באירוע, כולל: ציוד מיגון אישי, ציוד ניטור וגילוי, כיבוי, נטרול, קשר וצמ"ה.

8. שילוב של מפעלים סמוכים.

קורסים והדרכות בתחומים:

lulaa-Small כיבוי אש תכנון והכנת תכניות להטמעת מערכות          כיבוי אש ומגוון  מערכי בטיחות בהתאם לתקנות          הנדרשות בעסק ועפ"י דרישות הכבאות.
lulaa-Small רישוי עסקים יעוץ,טיפול והכוונה בתחום הבטיחות      למטרות רישוי עסקים.
lulaa-Small הכנת תכניות לאירועים המוניים עפ"י דרישות          התקן הישראלי.
lulaa-Small מתן חוות דעת מומחה מקצועית בבטיחות
    בעבודה לבתי משפט וביטוח לאומי.

lulaa-Small ניהול בוררויות העוסקות במחלוקות מקצועיות           הנוגעות לבטיחות ואישורן בבית משפט.

חברת "קו בטיחות- ייעוץ והנדסת בטיחות בע"מ", עוסקת במתן פתרונות בתחום הבטיחות בעבודה. אנו מומחים בהחדרת קו בטיחות, בהתאמה לארגונים שונים במשק: בנייה, היי-טק, תעשייה, מוסדות חינוך וגופים ממשלתיים וציבוריים.  צוות החברה עבר ועובר השתלמויות והכשרות רבות ומתמחה במגוון רחב של נושאים ותחומים הקשורים לבטיחות בכלל ובטיחות בעבודה בפרט, באיכות סביבה תעשייתית, בעבודה מול רשויות, בהדרכת בטיחות ועוד.

משרדנו ברח' שלם 3 (בית זילברמינץ) רמת גן
טלפון: 03-6205288
פקס: 050-8975492